คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 11.09 น. อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ นำนักศึกษาเข้าพบท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้ารับรางวัลและร่วมเวทีเสวนานักคิดดิจิทัลส่งท้ายปลายปี 2564 ครั้งที่ 19 “จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม” หลังจากนั้นมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ กองกลาง ฝ่ายเลขนุการ องค์การนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และท่านได้อวยพรปีใหม่ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้มี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแถวรอเพื่อส่งท่านอธิการบดีด้วยความรัก คิดถึง และศรัทธา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา