พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.วิชิต กำมันคะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นำโดยนายชัยณรงค์ มะเดื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : Bina Jariyapon