พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนเคลื่อนองค์กฐินไปยัง วัดป่าทศพลมังคลาราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
(ภาพชุดที่ 1)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เสร็จแล้วเคลื่อนองค์กฐินไปยัง วัดป่าทศพลมังคลาราม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา 09.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งบริวารกฐิน ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีทอดถวายกฐินเป็นจำนวนมาก


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด