แบบฟอร์มร้องเรียนการประพฤติมิชอบ

ข้อมูลการร้องเรียนของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ทางผู้ดำเนินการจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว


ระบุชื่อ - สกุล ของท่าน
จะจำเป็นกรณีทางผู้ดำเนินการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และส่งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนของท่าน
จะจำเป็นกรณีทางผู้ดำเนินการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และส่งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนของท่าน
ระบุชื่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านจะร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
ระบุข้อร้องเรียนของท่าน


Views : 35
ส่งข้อความ
Skip to content