ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ บริกร

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ บริกร ประจำศูนย์ฝึกวิชาชพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี