รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้