ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมบภาษณ์ ดังนี้

รูปภาพรายชื่อ