รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

ส่งข้อความ
Skip to content