ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้