รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครแม่บ้าน-โรงเรียนสาธิต
รับสมัครแม่บ้าน โรงเรียนสาธิต