รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา-อาจารย์-สาธารณสุขชุมชน