รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงมามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงมามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรับสมัครดังนี้

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-อาจารย์-สาธารณสุขชุมชน-ปเอก