รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตาสัญญา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา-พยาบาล-คณะแพทย์