รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครพนักงานประจำฯ-นักวิชาการสาธาฯ-ศูนย์วิทย์

รับสมัคร-นักวิชาการสาธารณสุข