ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาภาษาไทยและสาขาคณิตศาสตร์) สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด