ผลการสอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ