ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเวชปฏิบัติ สังกัดศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเวชปฏิบัติ สังกัดศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด