ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด