รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด