ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด