ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์