ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่