ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้