ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา (ลูกจ้างรายวัน)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (ลูกจ้างรายวัน) สังกัดฝ่ายการเจ้ากน้าที่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้