ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้