ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา