ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (ลูกจ้างรายวัน) สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (ลูกจ้างรายวัน) สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้