ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายสาธารณูปโภค จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังต่อไปนี้