ผลการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้