ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง บุคลากร สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้…