ผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่ง เภสัชกร
สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์