รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ 5 อัตรา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์