รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคลินิคเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์