โครงการทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนการดำเนินงานด้านการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีนายทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการจัดทำแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งแนะนำการเขียนแบบในช่วงบ่ายบรรยายพิเศษในหัวข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (SWOT) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *