การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ MD 10

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี