การประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานจัดเตรียมข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานจัดเตรียมข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 / 2565 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อเสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดกรอบแผนงานในการเสนอโครงการ กิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ 2) ด้านการบริหารจัดการน้ำ 3) ด้านการเกษตร และ 4) ด้านการท่องเที่ยวโดยท่านรักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยในโอกาสนี้ท่านรักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้นำเสนอความคืบหน้าและให้ข้อมูลในการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานฯดังกล่าว ต่อไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *