การประชุมคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดประชุมคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคคลากรฝ่ายหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *