ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหารทางจมูกและปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหารทางจมูกและปาก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งข้อความ
Skip to content