ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์ กรองน้ำดื่ม เครื่องกลั่น และเครื่อง DI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)