ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์กรองน้ำดื่มเครื่องกลั่นและเครื่อง DI

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา