ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์กรองน้ำดื่มเครื่องกลั่นและเครื่อง DI