ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำบริสุทธิ์ กรองน้ำดื่ม เครื่องกลั่น และเครื่อง DI จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)