ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)