ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)