ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบระบบพลังงานแบบกรรเชียง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบระบบพลังงานแบบกรรเชียง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)