ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการการพยาบาลผู้สูงอายุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการการพยาบาลผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)