ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นชีวิตผู้ใหญ่ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นชีวิตผู้ใหญ่ ดาวน์โหลด
  • คุณลักษณะหุ่นฝึกการช่วยฟื้นชีวิตผู้ใหญ่ ดาวน์โหลด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางหุ่นฝึกการช่วยฟื้นชีวิตผู้ใหญ่ ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด