ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบำของมวลสารในร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบำของมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และเอกสารรประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-bidding๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 1 รายการ ดังนี้ …