ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์