ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า