ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ รอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
รอบคัดเลือก
ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565